Two engaging new videos have recently been uploaded to our Media Centre as part of NPM's Covid-19 programme of outreach into our research networks and wider communities.

As the country has adapted to the realities of the Covid-19 pandemic in 2020, the elderly were identified very early on as a vulnerable population of our whānau, hapū and iwi.

NPM Senior Research Fellow, Dr Teorongonui Josie Keelan, led an engagement programme with Ngāti Whakaue kaumātua which has highlighted stories of resilience, of connectivity, of whānau and hapū, of leadership and of problem solving, all tied up in the catch cry of “Feed the Pā”.

Josie had a conversation with five kaumātua to gain an understanding of their outlooks, perspectives and approaches to this uncertain environment:

  • Wiremu Keepa
  • Miriama Searancke
  • Iris Thomas
  • Tuatini Sinnott  
  • Vickimae Bhana

You can view these videos on our Media Centre here now!

He mihi nunui tēnei ki a rātau no te mea i whakaae rātau ki te haramai ki te whakatakoto ō rātau whakaaro mo te mate urutā me te nohoanga ō rātau me ō rātau whānau hoki.

Thank you to the elders who participated and told the story of their experience of the pandemic, Covid-19, and that of their family and community.

He mihi anō ki ngā kaitautoko o tēnei mahi ki te hopu o rātau whakaaro. Ā, ko:
- Kia eke kairangi ki te taikaumātuatanga
- Te Wānanga o Aotearoa

Thank you also to the following for their support:
- Ageing Well National Science Challenge
- Te Wānanga o Aotearoa (Waiwhero Campus, Rotorua)

COPYRIGHT © 2021 NGĀ PAE O TE MĀRAMATANGA, A CENTRE OF RESEARCH EXCELLENCE HOSTED BY THE UNIVERSITY OF AUCKLAND