Dr Jani Wilson (Ngāti Awa, Ngā Puhi, Ngāti Hine)

aronui@aut.ac.nz
Contact Address

Te Ara Poutama, the Faculty of Māori Development,
AUT University, Level 4, Te Ara Poutama Building,
Wellesley Street, Private Bag 92006, Auckland 1142.

COPYRIGHT © 2021 NGĀ PAE O TE MĀRAMATANGA, A CENTRE OF RESEARCH EXCELLENCE HOSTED BY THE UNIVERSITY OF AUCKLAND