NPM E-PĀNUI

Special Edition: A Tribute to Mānuka Henare 2021

"Dr Henare was a long-serving member of Ngā Pae o te Māramatanga who provided critical research leadership and mentorship in the fields of mātauranga, Māori and Indigenous business enterprise, development economics, history, and Te Tiriti o Waitangi. We mourn his passing. We acknowledge his contribution. We devote this e-panui to his work and legacy". Co-Director Professor Jacinta Ruru

Kei te ika a whiro o Ngā Pae o te Māramatanga
Ka mahue pani iho te ao rangahau Māori i muri nei
Kia tangi tīkapa ana i te aotūroa
E Mānuka, nāhau anō te mānuka i whakatakoto
Kia tāmaua ki ngā whanonga pono a te Māori ao noa pō noa
E te kanoi taiōhanga Māori, e te ngaio kaipakihi Iwi taketake
Takuate noa ake ana nei a Ngā Pae o te Māramatanga
Nā reira haere atu rā e te rangatira, haere atu rā

Read online

Special Edition: A Tribute to Mānuka Henare 2021

Download pdf version

COPYRIGHT © 2021 NGĀ PAE O TE MĀRAMATANGA, A CENTRE OF RESEARCH EXCELLENCE HOSTED BY THE UNIVERSITY OF AUCKLAND