2022 NPM PHD Doctoral Scholarship Recipients

Ngā Pae o te Māramatanga are thrilled to announce the successful recipients from the 2022 PhD Doctoral Scholarship Grant funding round. We received a number of high-quality applications, which were assessed by members of our NPM Kāhui Ārahi and approved by our NPM Pou Matarua.  NPM are excited to support the following PhD researchers and their PhD projects: 

 

PhD Researcher: Coral Wiapo
(Ngāti Whātua) The University of Auckland

PhD Research Title: Ahakoa he iti, he pounamu: How do wahine Māori nurses utilise mātauranga Māori as a means to address health equity in Te Tai Tokerau?
PhD Supervisors and Mentors:
         Professor Terryann Clark (Ngāpuhi) The University of Auckland
         Dr Sue Adams The University of Auckland
        
Hemaima Reihana-Tait (Ngāpuhi) Te Hauora o Ngāpuhi
        
Dr Tania Cliffe-Tautari (Te Arawa, Ngāi Tahu) The University of  Auckland. 

 

PhD Researcher: Ashlea Gillon
(Ngāti Awa, Ngāpuhi, Ngāi te Rangi)The University of Auckland

PhD Research Title: Mana Tinana, Mana Mōmona, Mana Wāhine: Ngā Pūrākau o Ngā Tinana Body Sovereignty and Fat Māori Wāhine
PhD Supervisors and Mentors:
         Professor Tracey McIntosh (Ngāi Tūhoe) The University of Auckland
        
Dr Jade Le Grice (Te Rarawa, Ngāpuhi) The University of Auckland
        
Professor Melinda Webber (Ngāti Whakaue, Ngāpuhi, Ngāti Kahu, Ngāti Hau) The University of Auckland
        
The late Dr Cat Pausé Massey University.

 

PhD Researcher: Stacey Ruru
(Ngāti Hāua, Ngāti Raukawa) The University of Waikato

PhD Research Title: Mō ngā uri whakatipu: Women leaders paving a pathway for future generations in governance
PhD Supervisors and Mentors:
         Associate Professor Bridgette Masters-Awatere (Te Rarawa, Tūwharetoa ki Kawerau, Ngāi Te Rangi) The University of Waikato
        
Professor Chellie Spiller (Ngāti Kahungunu ki Wairoa) The University of Waikato
         Dr Amohia Boulton (Ngāti Ranginui, Ngāi te Rangi, Ngāti Pūkenga and     Ngāti Mutunga) Whakauae Research Services Ltd
        
Mr Utiku Potaka (Ngāti Hauiti, Ngāti Apa and Te Āti Haunui-ā-Pāpārangi) Whakauae Research Services Ltd

 

PhD Researcher: Jennifer Tokomauri McGregor
(Ngāti Raukawa,Waikato) The Auckland University of Technology

PhD Research Title: Kawa Whakaruruhau: Culturally-safe spaces for Māori nurses practice development
PhD Supervisors and Mentors:
         Dr. Alayne Mikahere-Hall (Ngāti Whātua, Te Rarawa, Waikato-Tainui) The Auckland University of Technology
        
Associate Professor Denise Wilson (Ngāti Tahinga) The Auckland University of Technology.

 

PhD Researcher: Mana Mitchell
(Ngāti Maniapoto) The University of Otago

PhD Research Title: Utilising Mātauranga to Guide Biomedical Research
PhD Supervisors and Mentors:
         Dr Esther Willing (Ngāti Toa Rangatira, Ngāti Koata, Ngāruahine) The  University of Otago
        
Professor Peter Crampton The University of Otago
        
Dr Olivia Harrison The University of Otago.

 

PhD Researcher: Hannah Rapata
(Kāi Tahu) The University of Auckland

PhD Research Title: Te Kai Ora a Kāi Tahu: Conceptualising Kāi Tahu kai sovereignty and Māori nutrition data sovereignty
PhD Supervisors and Mentors:
         Associate Professor Donna Cormack (Kāi Tahu, Kāti Māmoe) The University of Auckland/The University of Otago
        
Dr Erena Wikaire (Ngāpuhi, Ngāti Hine, Te Hikutu, Te Kapotai) The University of Auckland

 

PhD Researcher: Emily Atireira Bain
(Ngāti Raukawa ki te Tonga, Ngāti Toa Rangatira) The University of Otago

PhD Research Title: The Inequities of the NASC system in Aotearoa for Whaikaha Māori
PhD Supervisors and Mentors:
         Dr. Esther Willing (Ngāti Toa Rangatira, Ngāti Koata, Ngāruahine) The University of Otago
        
Mrs Arianna Nisa-Waller (Ngāti Ranginui, Ngāi Te Rangi) The University of Otago

 

PhD Researcher: Kahurangi Waititi
(Te Whānau- ā- Apanui, Ngāti Porou, Ngāi Tahu) The University of Waikato

PhD Research Title: He oranga tuku iho: Oranga through mahinga toi. He tirohanga nō Te Whānau a Apanui.
PhD Supervisors and Mentors:
         Professor Linda Tuhiwai Smith (Ngāti Porou, Ngāti Awa) The University of Waikato
        
Dr Lisa Perrot The University of Waikato

 

PhD Researcher: Waratah Taogaga
(Ngāti Whātua, Ngāpuhi, Barkindji (NSW), Ngāti Hāmoa) The University of Auckland

PhD Research Title: Hua o te Kawariki - Ngāti Whātua Curriculum
PhD Supervisors and Mentors:
         Professor Melinda Webber (Ngāti Whakaue, Ngāpuhi, Ngāti Kahu, Ngāti Hau) The University of Auckland
        
Dr Hinekura Smith (Te Rarawa, Ngāpuhi) Unitech Institute of Technology

 

PhD Researcher: Ella Newbold
(Waikato, Ngāti Porou) The University of Waikato

PhD Research Title: Protecting Ngāti Tiipa hapū data sovereignty
PhD Supervisors and Mentors:
         Professor Tahu Kukutai (Ngāti Tiipa, Ngāti Kinohaku, Ngāti Māhanga,  Te Aupōuri) The University of Waikato
        
Dr Tony Trinick (Te Whānau-ā-Apanui) The University of Auckland

 

PhD Researcher: Kapua O'Connor
(Ngāti Kurī, Pohūtiare) The University of Auckland

PhD Research Title: Tutungia te kāpura hei oranga mō te hapū: Light the fires for our collective vitality
PhD Supervisors and Mentors:
         Professor Tracey McIntosh (Ngāi Tūhoe ) The University of Auckland
        
Dr Tiopira McDowell (Ngāti Hine, Ngāpuhi) The University of Auckland

COPYRIGHT © 2021 NGĀ PAE O TE MĀRAMATANGA, A CENTRE OF RESEARCH EXCELLENCE HOSTED BY THE UNIVERSITY OF AUCKLAND