>> 2022 NPM PHD Doctoral Scholarship Recipients

>> NPM 2022/23 Summer Internship Grant Recipients

2022 NPM PHD Doctoral Scholarship Recipients

Ngā Pae o te Māramatanga are thrilled to announce the successful recipients from the 2022 PhD Doctoral Scholarship Grant funding round. We received a number of high-quality applications, which were assessed by members of our NPM Kāhui Ārahi and approved by our NPM Pou Matarua.  NPM are excited to support the following PhD researchers and their PhD projects: 

PhD Researcher: Coral Wiapo
(Ngāti Whātua) The University of Auckland

PhD Research Title: Ahakoa he iti, he pounamu: How do wahine Māori nurses utilise mātauranga Māori as a means to address health equity in Te Tai Tokerau?
PhD Supervisors and Mentors:
         Professor Terryann Clark (Ngāpuhi) The University of Auckland
         Dr Sue Adams The University of Auckland
        
Hemaima Reihana-Tait (Ngāpuhi) Te Hauora o Ngāpuhi
        
Dr Tania Cliffe-Tautari (Te Arawa, Ngāi Tahu) The University of  Auckland. 

 PhD Researcher: Ashlea Gillon
(Ngāti Awa, Ngāpuhi, Ngāi te Rangi)The University of Auckland

PhD Research Title: Mana Tinana, Mana Mōmona, Mana Wāhine: Ngā Pūrākau o Ngā Tinana Body Sovereignty and Fat Māori Wāhine
PhD Supervisors and Mentors:
         Professor Tracey McIntosh (Ngāi Tūhoe) The University of Auckland
        
Dr Jade Le Grice (Te Rarawa, Ngāpuhi) The University of Auckland
        
Professor Melinda Webber (Ngāti Whakaue, Ngāpuhi, Ngāti Kahu, Ngāti Hau) The University of Auckland
        
The late Dr Cat Pausé Massey University.

 PhD Researcher: Stacey Ruru
(Ngāti Hāua, Ngāti Raukawa) The University of Waikato

PhD Research Title: Mō ngā uri whakatipu: Women leaders paving a pathway for future generations in governance
PhD Supervisors and Mentors:
         Associate Professor Bridgette Masters-Awatere (Te Rarawa, Tūwharetoa ki Kawerau, Ngāi Te Rangi) The University of Waikato
        
Professor Chellie Spiller (Ngāti Kahungunu ki Wairoa) The University of Waikato
         Dr Amohia Boulton (Ngāti Ranginui, Ngāi te Rangi, Ngāti Pūkenga and     Ngāti Mutunga) Whakauae Research Services Ltd
        
Mr Utiku Potaka (Ngāti Hauiti, Ngāti Apa and Te Āti Haunui-ā-Pāpārangi) Whakauae Research Services Ltd

 PhD Researcher: Jennifer Tokomauri McGregor
(Ngāti Raukawa,Waikato) The Auckland University of Technology

PhD Research Title: Kawa Whakaruruhau: Culturally-safe spaces for Māori nurses practice development
PhD Supervisors and Mentors:
         Dr. Alayne Mikahere-Hall (Ngāti Whātua, Te Rarawa, Waikato-Tainui) The Auckland University of Technology
        
Associate Professor Denise Wilson (Ngāti Tahinga) The Auckland University of Technology.

 PhD Researcher: Mana Mitchell
(Ngāti Maniapoto) The University of Otago

PhD Research Title: Utilising Mātauranga to Guide Biomedical Research
PhD Supervisors and Mentors:
         Dr Esther Willing (Ngāti Toa Rangatira, Ngāti Koata, Ngāruahine) The  University of Otago
        
Professor Peter Crampton The University of Otago
        
Dr Olivia Harrison The University of Otago.

PhD Researcher: Hannah Rapata
(Kāi Tahu) The University of Auckland

PhD Research Title: Te Kai Ora a Kāi Tahu: Conceptualising Kāi Tahu kai sovereignty and Māori nutrition data sovereignty
PhD Supervisors and Mentors:
         Associate Professor Donna Cormack (Kāi Tahu, Kāti Māmoe) The University of Auckland/The University of Otago
        
Dr Erena Wikaire (Ngāpuhi, Ngāti Hine, Te Hikutu, Te Kapotai) The University of Auckland

 PhD Researcher: Emily Atireira Bain
(Ngāti Raukawa ki te Tonga, Ngāti Toa Rangatira) The University of Otago

PhD Research Title: The Inequities of the NASC system in Aotearoa for Whaikaha Māori
PhD Supervisors and Mentors:
         Dr. Esther Willing (Ngāti Toa Rangatira, Ngāti Koata, Ngāruahine) The University of Otago
        
Mrs Arianna Nisa-Waller (Ngāti Ranginui, Ngāi Te Rangi) The University of Otago

 PhD Researcher: Kahurangi Waititi
(Te Whānau- ā- Apanui, Ngāti Porou, Ngāi Tahu) The University of Waikato

PhD Research Title: He oranga tuku iho: Oranga through mahinga toi. He tirohanga nō Te Whānau a Apanui.
PhD Supervisors and Mentors:
         Professor Linda Tuhiwai Smith (Ngāti Porou, Ngāti Awa) The University of Waikato
        
Dr Lisa Perrot The University of Waikato

PhD Researcher: Waratah Taogaga
(Ngāti Whātua, Ngāpuhi, Barkindji (NSW), Ngāti Hāmoa) The University of Auckland

PhD Research Title: Hua o te Kawariki - Ngāti Whātua Curriculum
PhD Supervisors and Mentors:
         Professor Melinda Webber (Ngāti Whakaue, Ngāpuhi, Ngāti Kahu, Ngāti Hau) The University of Auckland
        
Dr Hinekura Smith (Te Rarawa, Ngāpuhi) Unitech Institute of Technology

PhD Researcher: Ella Newbold
(Waikato, Ngāti Porou) The University of Waikato

PhD Research Title: Protecting Ngāti Tiipa hapū data sovereignty
PhD Supervisors and Mentors:
         Professor Tahu Kukutai (Ngāti Tiipa, Ngāti Kinohaku, Ngāti Māhanga,  Te Aupōuri) The University of Waikato
        
Dr Tony Trinick (Te Whānau-ā-Apanui) The University of Auckland

PhD Researcher: Kapua O'Connor
(Ngāti Kurī, Pohūtiare) The University of Auckland

PhD Research Title: Tutungia te kāpura hei oranga mō te hapū: Light the fires for our collective vitality
PhD Supervisors and Mentors:
         Professor Tracey McIntosh (Ngāi Tūhoe ) The University of Auckland
        
Dr Tiopira McDowell (Ngāti Hine, Ngāpuhi) The University of Auckland

NPM 2022/23 Summer Internship Grant Recipients

NPM is honoured to welcome 20 Raumati Interns who will work with researchers from our national network over the summer on a diverse range of exciting projects. The Raumati Internship Programme aims to grow and support the professional development of our up-and-coming researchers. They are a passionate and enthusiastic group and we look forward to supporting them to flourish in their academic lives while making lasting connections within their professional network.
 
Intern: Sophie Newton | Ngāti Raukawa ki te Tonga, Ngāti Tukorohe
Intern: Ben Barton | Te Arawa
Developing a Bibliography of Politics Research by Kairangahau Māori
Supervisor: Dr Lara Greaves | Ngāpuhi
Institution: Waipapa Taumata Rau | The University of Auckland
 
Intern: Keenen Wood | Ngāti Maniapoto, Tainui, Ngāti Koata, Ngāti Rarua, Ngāti Toa Rangatira
Te reo Māori Smart Home Voice Assistant
Supervisor: Associate Professor Te Taka Keegan| Waikato-Maniapoto, Ngāti Porou, Ngāti Whakaue
Institution: Te Whare Wānanga o Waikato | The University of Waikato
 
Intern: Courtney Smith | Ngāti Kahungunu ki te Wairoa
Tihei Mauriora, Tihei Mana Motuhake: Breathing mauri and mana motuhake into the lives of rangatahi Māori who offend and their whānau with lived experience of trauma.
Supervisor: Dr Tania Cliffe-Tautari | Te Arawa, Ngāi Tahu
Institution: Waipapa Taumata Rau | The University of Auckland
 
Intern: Nadine Everson | Te Arawa
Health systems and decolonisation: Preliminary activities to understand health system perspectives
Supervisor: Dr Karen Wright | Kai Tahu
Institution: Waipapa Taumata Rau | The University of Auckland
 
Intern: Grace Manihera | Ngaati-Wairere me Ngaati-Mahuta
Using a Māori lens to analyse media discourse on the introduction of the Pae Ora (Healthy Futures) Act 2022
Supervisor: Associate Professor Bridgette Masters-Awatere | Te Rarawa, Ngai te Rangi, Tūwharetoa ki Kawerau and Dr Amohia Boulton | Ngāti Ranginui, Ngāi te Rangi, Ngāti Pukenga
Institution: Te Whare Wānanga o Waikato | The University of Waikato
 
Intern: Te Hirea Doherty | Tūhoe, Ngāti Awa, Ngāti Pukenga, Ngapūhi
A kaupapa Māori literature review of cannabis and methamphetamine use experiences of Māori
Supervisor: Dr Erena Wikaire | Ngāpuhi, Ngāti Hine
Institution: Te Whare Wānanga o Awanuiārangi
 
Intern: Emma Jones | Ngāti Porou
Building an Indigenous Science curriculum in tertiary education
Supervisor: Associate Professor Anne-Marie, Jackson | Ngāti Whātua, Ngāpuhi, Ngāti Kahu, Ngāti Wai
Institution: The Whare Wānanga o Ōtāgo | University of Otago
 
Intern: Tane Whitehead | Te Āti Awa me Taranaki
Hangaia ana te whare o Indigenous Science
Supervisor: Associate Professor, Anne-Marie, Jackson | Ngāti Whātua, Ngāpuhi, Ngāti Kahu, Ngāti Wai
Institution: The Whare Wānanga o Ōtāgo | University of Otago
 
Intern: Hinemoa Watene | Ngāti Whātua, Ngāpuhi, Rongowhakaata
Flourishing Wāhine Māori Identities in Women’s Rugby
Supervisor: Dr Jeremy Hapeta | Ngāti Whātua, Ngāpuhi, Ngāti Kahu, Ngāti Wai
Institution: The Whare Wānanga o Ōtāgo | University of Otago
 
Intern: Hana Vause | Ngāti Kahungunu ki Wairarapa
Traditional understandings of wāhine Māori, their roles, and maintenance of their safety: Kaumatua and kuia perspectives
Supervisor: Professor Denise Wilson | Tainui, Ngāti Porou ki Harataunga, Whakatohea, Ngāti Oneone, Tūwharetoa, and Dr Alayne Mikahere-Hall | Te Rarawa, Ngāti Whātua, Tainui
Institution: Te Wānanga Aronui o Tāmaki Makau Rau | Auckland University of Technology
 
Intern: Georgia Palmer | Ngāi Te Rangi, Ngāti Awa, Ngāti Pikiao
Maramataka Māori Embedding Indigenous Knowledge(s) in Education
Supervisor: Dr Hurinui Clarke & Kari Moana Te Rongopatahi
Institution: Te Whare Wānanga o Waitaha | The University of Canterbury
 
Intern: Kate Palmer-Neels | Ngāpuhi
He mauri tō te tamaiti: Ākonga Māori motivation in education
Supervisor: Professor Melinda Webber | Ngāti Whakaue, Ngāpuhi, Ngāti Kahu
Institution: Waipapa Taumata Rau | The University of Auckland
 
Intern: Te Hau Ariki Gardiner | Ngai te Rangi, Ngāti Ranginui, Ngāpuhi
eHealth initiatives in surgery: Cultural co-design of a general surgical patient-centred App
Supervisor: Associate Professor Karyn Paringatai | Ngāti Porou
Institution: The Whare Wānanga o Ōtāgo | University of Otago
 
Intern: Ashleigh Witehira | Ngāpuhi, Whakatōhea, Tainui
Exploring the long-term impact of COVID on the social, cultural, mental, and physical wellbeing of individuals, communities, and workplaces.
Supervisors: Dr Kiri Edge | Ngāti Maniapoto, and Professor Linda Waimarie Nikora | Te Aitanga-a-Hauiti, Tūhoe, Rongowhakaata, Te Aitanga a Māhaki
Institution: Waipapa Taumata Rau | The University of Auckland
 
Intern: Moana Murray | Ngāpuhi, Ngāti Wai, Ngāti Kahu ki Whangaroa
Kākāpō: Regenerating knowledge of an endangered Taonga species
Supervisor: Professor Linda Waimarie Nikora | Te Aitanga-a-Hauiti, Tūhoe, Rongowhakaata, Te Aitanga-a-Māhaki
Institution: Waipapa Taumata Rau | The University of Auckland
 
Intern: Tama Blackburn | Ngati Maniapoto; Ngati Kinohaku
He hakune rangahau o Te Atiawa: What could a Te Atiawa research model and methodology look like?
Supervisors: Dr Kiri Edge | Ngāti Maniapoto, and Professor Linda Waimarie Nikora | Te Aitanga-a-Hauiti, Tuhoe, Rongowhakaata, Te Aitanga-a-Māhaki
Institution: (NPM) Waipapa Taumata Rau | The University of Auckland
 
Intern: Jasmine Fraser | Te Arawa, Ngāti Rangitihi, Ngāti Kahungunu, Ngāti Raukawa and Ātihaunui ā Pāpārangi
He oranga whānau: mahi ngātahi Whānau livelihoods within the context of work and Māori economies of wellbeing
Supervisors: Professor Chellie Spiller | Ngāti Kahungunu ki Wairoa, Associate Professor Jason Mika | Tūhoe, Ngāti Awa, Whakatōhea, Ngāti Kahungunu
Institution: Te Whare Wānanga o Waikato | The University of Waikato
 
Intern: Toiroa Whaanga-Davies | Ngāti Rakaipaaka/Ngāti Kahungungu Ngāti Rehua/Ngāti Wai
NPM Cawthron Te Pītau Whakarei Karahipi : Mātauranga Māori research and learning resources 
Supervisor: Cawthron - Heni Unwin | Ngāti Tūwharetoa, Ngāti Kahungunu ki Wairoa, Rongomaiwahine, Ngāi Tūhoe, Te Āti Haunui-a-Pāpārangi

Intern: Edie Balme | Ngāti Tama, Ngāti Mutunga
Tangi as a transferable mourning and grief model
Supervisor: Professor Linda Waimarie Nikora | Te Aitanga-a-Hauiti, Tūhoe, Rongowhakaata, Te Aitanga a Māhaki
Institution: (NPM) Waipapa Taumata Rau | The University of Auckland