"Kia Ū"; Kia ū tōu kawai whakapapa, kia mātau ai, ko wai koe, e anga atu koe ki hea

Te Tai Ao - Natural Environment
Environment