• Internship project

  Project commenced:

  This summer internship joins and contributes to a research project on Māori whānau experience of Hospital Transfers by being involved and undertaking literature review, in depth analysis of interview data and considering and reflecting on their research and the research impact and contribution.

 • Internship project

  Project commenced:

  This ummer intern project will document Māori community engagement with open days and public observatories as a means of achieving the goals of transformative education in a more culturally appropriate and publicly accessible form.

 • Internship project

  Project commenced:

  He āta mātai, he rangahau i te oranga o te waitai i tētahi rohe o te Tairāwhiti kia mōhiotia ai he wai ora rānei, he tai ora rānei, he mate rānei tēnei momo taiao. Hei reira anō ka whakamōhiotia atu ki ngā mana tiaki o taua rohe, ka whakariterite tikanga hoki hei tiaki i te tai. Ko te rohe e tohua ana ko te ākau o Tokomaru i te raki ki Whāngārā i te tonga. Ko te rohe tēnei o ngā karangatanga hapū o Ngāti Porou, o Te Aitanga a Hauiti, o Ngāti Konohi, o Ngāti Ira anō hoki.

   

 • Internship project

  Project commenced:

  He rangahau i ngā kōrero mō Ngāti Ira o te Tairāwhiti. Nō te wā i tuhituhia e Apirana Ngata tana tuhinga e kīia nei ko ‘Raurunui a Toi Lectures’ (Ngata A.T., 1944) ka whakawhāiti ia i ngā kōrero me ngā whakapapa o te hītori o te Tairāwhiti me tana kī kāore anō i oti i a ia, tērā ētahi kōrero nui hei whakaoti ā te wā. Kāti ko tētahi o aua kōrero nui, mō Ngāti Ira, arā, mō ngā uri o Irakaipūtahi, he iwi nui i te Tairāwhiti i tōna wā. Nā reira e manako nui ana kia whāia tēnei kaupapa kia tutuki.

 • Kia Ārohi Kia Mārama - Scoping Excellence

  Project commenced:

  What is the reo of traditional navigation?

  How, why, when and where were these navigational aids used in Māori navigation?

  What are the perspectives of contemporary tohunga whakatere waka on Māori navigation aids today?

  Which stars and why do contemporary tohunga whakatere waka use in Māori navigation?

  In the past 40yrs, a regeneration of traditional navigation knowledge has occurred across Polynesia. However, a paucity of Māori navigation research is extremely prevalent.

 • Internship project

  Project commenced:

  This summer internship project is in support of one of Ngā Pae o te Māramatanga's large te reo research projects, led through Te Ipukarea.

  Te Reo o te Pā Harakeke seeks to understand the factors that contribute to successful intergenerational transmission of the Māori language in the home.

  The interns join the research team and support the research in a number of ways with a focus on the research data collected at the first Te Reo o te Pā Harakeke wānanga (November 2017), and in preparation for the second wānanga.

 • Internship project

  Project commenced:

  The purpose of this summer intern project is to source information (cultural and spatial) that describes the student’s relationship to their marae in preparation for learning how to use spatial information technology to create maps of their ancestral landscapes. 
  This project will develop skillsets of blending modern ICT with oral narratives (mōteatea, lore of the land, pūrākau). The student will join the Te Koronga: Indigenous Science Research Theme at the University of Otago.

 • Internship project

  Project commenced:

  The purpose of this summer intern project is to source information (cultural and spatial) that describes the student’s relationship to their marae in preparation for learning how to use spatial information technology to create maps of their ancestral landscapes. 
  This project will develop skillsets of blending modern ICT with oral narratives (mōteatea, lore of the land, pūrākau). The student will join the Te Koronga: Indigenous Science Research Theme at the University of Otago.

 • Internship project

  Project commenced:

  The purpose of this internship project is to further the operationalising of Indigenous Data Sovereignty principles by identifying tikanga that could inform practical data governance mechanisms.

  We will use kaupapa Māori as the theoretical framework to address the following research questions:
  1. What concepts shape Māori views on the governance of data?
  2. What customary practices could inform Māori approaches to the governance of data?

  Intern - Tumanako Silveira
  Ngati Whakaue, Ngati Raukawa, Pare Hauraki
  University of Waikato

 • Internship project

  Project commenced:

  This summer intern research project explores from the perspective of Māori women, their understanding of the ‘Māori economy’ and the roles they have in developing intergenerational growth within the Small-to-medium sized sector.

COPYRIGHT © 2021 NGĀ PAE O TE MĀRAMATANGA, A CENTRE OF RESEARCH EXCELLENCE HOSTED BY THE UNIVERSITY OF AUCKLAND