News

Huia te pō
Huia te kāhui wairua kia pū tahi, kia pū tini, kia pū mano
Huia te ao mārama
Huia te manawa taki ora kia mae, kia rāwakiwaki, kia ea te haku tangi ake nei.
Kua tau te ataata o te maunga tītōhea ki te raki, ki te tonga, ki uta, ki tai.
He aha kei tōna ataata? He kohu, he roi, he tōmairangi; he maimai aroha i te kāhui rangi ki te nukuroa. He pokenga whenua, he pokenga whatumanawa. Ko koe, e koro, kei te tauihu, kei te taurapa, kei te riu o tōu waka; ko koe ki te hoe, ko koe ki te urungi; nāu te taki e pae ai tōu waka ki uta, ki reira okioki e. Haere e koro, Huirangi, ki te takotoranga tē maunuhia anō ai.

Nā, Ngā Pae o te Māramatanga

What it is that people value about kapa haka? Help us to understand!

This is an invitation to participate in a survey that explores what it is that people consider important about kapa haka.

There is very little research on kapa haka and why people consider it important. Ngā Pae o te Māramatanga, New Zealand’s Māori Centre of Research Excellence is conducting this survey to increase our knowledge of kapa haka, the benefits derived to people and why people consider kapa haka to be valuable.

Fulbright NZ has announced the 2020 cohort of Fulbright New Zealand Scholar Award Grantees and included in this NZ-wide grantees list are NPM researchers.

Professor Huia Jahnke (Ngāti Kahungunu, Ngāti Toa Rangatira, Ngāi Tahu, Ngāti Hine) from Massey University is a Principal Investigator with Ngā Pae o te Māramatanga and will research the nature of Indigenous community/higher education partnerships and resultant strategic initiatives at University of California, Los Angeles and the Salish-Kootenai Tribal College, Montana.

Conference Registrations are open for NPM's 2020 9th Biennial International Indigenous Research Conference (IIRC20) 16 - 20 November, 2020.

Link here to register now!

IIRC20 will be filled with important presentations of the latest Indigenous research, book launches, panel discussions, national and international keynotes, workshops and in-conference workshops.

The Journal of the Royal Society of New Zealand has opened 2020 with the release of a special issue on subjects of immense importance to Māori and to Aotearoa New Zealand. 

He Āpiti Supplement: Ngā Ahua o te Ao Hurihuri - Rethinking our shared futures  delivers a powerful collection of writing from some leading Māori and Pākehā researchers and academics.  

Toitū te whenua, whatungarongaro te tangata
Waihoki, e te purapura tuawhiti kua riro,
Kei te mumu ahurea tuakiri, e Piri,
kua tāwhaitia te paenga taumata okiokinga.
Mahue mai te nuipuku e tangi apakura nei
 
Kei te ihuoneone o te reo me ōna tikanga.
E te pia pono nō te kawa o Tāne Rore
Kua ngū, kua moe tāu wahaika
Tō te atua tā, tē papare, tē kakaro.
 
Hoake nā ki te whakahiato kahurangi
Nei rā a Ngā Pae o te Māramatanga e tangi tawhiti nei.
E te tētē kura, haere, haere, whakangaro atu rā

Ngā Pae o te Māramatanga and NPM researchers have contributed to the latest special issue of New Zealand Science Review, which is the first of two dedicated to Mātauranga and Science in Practice.

Dr Tahu Kukutai, Professor of Demography at Te Rūnanga Tūtari Tatauranga, Te Whare Wānanga o Waikato has joined with Professor Juliet Ann Gerrard the Prime Minister’s Chief Science Advisor, to write the forward for the issue.

A series of professorial and associate professor promotions and appointments were announced at universities across Aotearoa New Zealand at the end of 2019, to bring to a conclusion a very busy and productive year.

NPM's congratulations to all those promoted.

NPM'S 2019-2020 Summer Internship programme is now well underway with an outstanding group of inspiring emerging Māori researchers, working with Principal and Associate Investigators all over the country and engaged in an exciting range of projects across our research themes.

The interns and supervisors came together (mostly online) at the beginning of the summer programme in December, and are continuing to meet as a national rōpu on a weekly basis to share and be inspired by the career stories, insights and experiences of notable senior Māori leaders and researchers.

I tēnei tau 2019 kua tukua mai e Ngā Pae o Te Māramatanga, he taumata o MAI Pitopito Kōrero (MAI Journal) kia whakaaratia mai e ngā kaituhi reo a rātou pūkenga rangahau tuhituhi ki roto i tō tātou reo rangatira. He taumata hohonu, ātaahua tēnei kia whakaaratia te kounga o te reo rangahau haepapa matatau. Ko te kōmata taketake mō āu nei kaupapa rangahau kia tuhia mai ki roto i te reo.

Pages