Kia Kaha te Reo Māori

E te tai whakarunga, e te tai whakararo, pari mai ki te ākau o Ngā Pae o te Māramatanga e mihi manahau ake ki a tātou katoa i runga i tēnei wiki o te reo Māori.

Kakama mai i runga i ngā ngaru pae o whakapeto ngoi, i ngā ngaru pou o whakatangetange riaka.  Kia rite ai te reo ki te tai o te tahuna moana, ka ngunguru i te pō, ka ngunguru i te ao.

Nā reira, me whakaihuwaka tātou i a tātou anō, kia huakina mai te whatitoka o te whare o te reo Māori, kia whiua reretia ana ki tēnā tae ki tēnā awaawa ki tēnā moka ki tēnā kōtihitihi.

Mā wai te aratokotoko nei e hiki?  Mā mātou anō.  Mā koutou hoki.  Otirā, mā tātou katoa.