2018 Conference

Professor Poia Rewi: Te Rangakura Mātauranga Māori – he āputa, he ango, he houru

Te Rangakura Mātauranga Māori – he āputa, he  ango, he houru.

Te taenga mai o te Māori ki Aotearoa, he kimihanga, he tirohanga, he hoetanga, he ngarotanga, he rangahautanga rānei ia nāna taua haerenga? He mahi māori noa iho rānei, he kitenga noa iho rānei? Āe rānei i mōhio te Māori ki te rangahau? Tēnā tatou ka amo ake i te whakapae, kāore rawa i mātua rangahautia te ao i ora ai rātou, heoi, i pātaihia te pātai, ka whakamātauhia te kaupapa, ka tau, ka ea te māhirahira; ka rongoātia te mate. Kua terea a Mahora-nui-ātea, kua rangawhenuahia a Tahora-nui, kua tihorea a Mahora-nui-a-Rangi, nā, e āki ana te rangahau a te Māori, o te Māori ki hea?

Interstices of Māori Knowledge and Development (MKD)

When Māori set sail across the Pacific many decades ago, were they searching, just having a look, merely paddling, disorientated, or was it a research endeavor? Were Māori historically conscious of research? Let us assume they weren’t particularly research-focused, like some of us, but were prompted by curiosity or necessity in some instances, after which some sound principles of operation were observed and developed.
The firmament, the great oceans, the crevices of terra firma have all been explored, what then remains in the quest to expand the knowledge economy of Māori and Indigenous peoples?