Associate Professor Dr Mānuka Henare
(Te Rarawa, Te Aupōuri, Ngāti Kahu)

E te purapura tuawhiti e Mānuka
Kua tuakoka te ao rangahau Māori
Ka ngākau titikaha hei mumu
Kia whakaora anō ai te ohaoha a te Māori
Nāu anō ngā kaupapa tuatinitini, kaupapa taioreore
O Ngā Pae o te Māramatanga i kōkiri i tohutohu ki ōna taumata angitū
Haere rā e te Ihumanea, tē wareware tō rahi tō ihi
Tēnei a Ngā Pae o te Māramatanga e whakamiha e whakamānawa
 
E Mānuka, our noted and esteemed leader
The Māori research world has become impoverished by your departure
You were a stalwart, resolute, dedicated to the restoration
Of the Indigenous and Māori economy
Traversing the many leadership and advisory roles
Within Ngā Pae o te Māramatanga you ensured excellence and successful achievement
Travel well, for your great contribution will not be forgotten
Tis with deep appreciation and respect, Ngā Pae o te Māramatanga bids you farewell

It is with great sadness that we grieve the passing of our dear friend Associate Professor Dr Mānuka Henare.
Dr Henare was a long-serving member of Ngā Pae o te Māramatanga who provided critical research leadership and mentorship in the fields of mātauranga, Māori and Indigenous business enterprise, development economics, history, and Te Tiriti o Waitangi.
 In 2020, NPM announced one of three new and prestigious Named Summer Internship Scholarships, and in consultation with Mānuka's whanau this named scholarship “Whai Rawa Whai Ora: A tribute to Mānuka’s vision for a healthy Māori wellbeing economy” was founded in recognition of Dr Henare's exceptional contribution to Māori leadership and scholarship.
 
Our deepest condolences go out to the whānau at this time.
 
Kei te mūrau a te nuipuku
Nei a Ngā Pae o te Māramatanga e mihi e tangi
Haere e Te Aitanga a Tiki, okioki ai

COPYRIGHT © 2021 NGĀ PAE O TE MĀRAMATANGA, A CENTRE OF RESEARCH EXCELLENCE HOSTED BY THE UNIVERSITY OF AUCKLAND