2015 Oct 01 3:00 PM

Kua pānuitia i tēnei rā he hōtaka karahipi hou mō te reo Māori. 
 
E rima ngā karahipi hou a Te Taura Whiri i te Reo Māori rāua ko Ngā Pae o te Māramatanga i huaina ko ‘Kia Ita’ hei tautoko i te rangahau reo Māori ki te taumata pae rua o ngā whare wānanga. 
 
E ai ki a Ngahiwi Apanui, Te Tumuaki o Te Taura Whiri i te Reo Māori, “he $10,000 tāra te rahi o ia karahipi ‘Kia Ita’ nei hei tautoko i ngā rangahautanga kōrero mō te whakarauora i te reo Māori.” 
 
He mea whakahaere ngā karahipi nei e Ngā Pae o te Māramatanga, ā, e kī ana a Apanui “e whai ana te mahi tahi ki ngā Pūtahi Rangahau pēnei i Ngā Pae o te Māramatanga i te whakaaro nui o Te Taura Whiri i te Reo Māori mō te rangahau nā te Māori tonu i ārahi.  Ko tā mātou mahi ngātahi hoki mō ēnei karahipi e whai ana kia whakapakari i ngā mahi rautaki reo, whakarauora reo hoki a ngā whānau, hapū, iwi, hapori hoki.”
 
E ai ki te Ahorangi Āpiti Tracey McIntosh te Kaiwhakahaere o Ngā Pae o te Māramatanga, “e koa ana Ngā Pae o te Māramatanga ki te mahi tahi ki Te Taura Whiri i te Reo Māori ki te tuku atu i ēnei karahipi taumata pae rua.  Ka tino hāngai hoki tēnei mahi tahitanga hou ki ngā whāinga mō te tautoko i te reo Māori me ngā tikanga ki roto i ā mātou mahi rangahau, ka tika hoki kia rahi ake te mahi tahitanga e tutuki ai ngā tūmanako o ngā hapori me te whenua katoa."
 
"Ko te reo me ngā tikanga Māori ētahi pou o te mātauranga Māori otirā te Māoritanga tonu. Hei pūmanawa hoki ēnei mea mō te hauora o te iwi Māori, ā, mā te mahi tahitanga hou nei e whakaatu te whāinga ngātahi mō te reo me ngā mahi rangahau."
 
Mō ngā whakamārama me te tuku tono mai nei mō ngā karahipi ‘Kia Ita’ peka atu ki te ipurangi a Ngā Pae o te Māramatanga: http://maramatanga.ac.nz/npm-grants

Ka kati ngā tono a te 2 o Noema 2015.

 

A new scholarship programme that will focus on the growth and development of te reo Māori has just been announced. 
 
Known as the Te Taura Whiri I te Reo Māori and Ngā Pae o te Māramatanga - ‘Kia Ita’ Scholarship, five awards will be available to post graduate Masters students to help support research capacity and capability for te reo Māori. 

The purpose of the scholrship is to support the advancement of Māori Language Revitalisation through

  • building capacity and capability,
  • building on and increasing access to a knowledge base, and
  • increasing the number of Māori Masters graduates throughout New Zealand.

 Ngahiwi Apanui, Chief Executive of Te Taura Whiri i te Reo Māori, says “the ‘Kia Ita’ scholarships are worth $10,000 each, and will help increase the body of evidence required to inform Māori language revitalisation efforts.” 
 
The scholarships will be administered by Ngā Pae o te Māramatanga (NPM), and Apanui says “working with a Centre of Research Excellence like Ngā Pae o te Māramatanga reaffirms the value Te Taura Whiri i te Reo Māori places on Māori led research. Our partnership in relation to these scholarships is about ensuring the potential of whānau, hapū, iwi and communities to grow their capacity and support their efforts in language planning and language development.”
 
NPM Director, Associate Professor Tracey McIntosh said that, “Ngā Pae o te Māramatanga is delighted to partner with Te Taura Whiri I te Reo Māori to offer these Masters level scholarships. This new partnership aligns well with our commitment to embedding Māori language, values and practices into the fabric of our research programme and activities and we are looking forward to deepening the relationship so that we meet the aspirations of our communities and the nation."
 
"Te reo me ngā tikanga Māori are essential expressions of Māori philosophy, knowledge, practice, identities, and indeed the uniqueness of Māori culture. It will always be a critical component of Māori wellbeing and this new partnership demonstrates our joint commitment to both te reo and to research."
 
To view further details of the ‘Kia Ita’ scholarships and to submit your application please visit our Grants Page

Applications for these scholarships opened on 01 October 2015 and close on 02 November 2015 at 4pm. 

Enquiries on the application process can be directed via email to Ngā Pae o te Māramatanga Grants & Executive Coordinator or phone +64 09 923 8406 

COPYRIGHT © 2021 NGĀ PAE O TE MĀRAMATANGA, A CENTRE OF RESEARCH EXCELLENCE HOSTED BY THE UNIVERSITY OF AUCKLAND